logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

lipiec 2018

10 czerwca 2018 przy Zespole Szkół w Szerzawach odbył się po raz trzeci Wojewódzki Bieg Szerzawski o Puchar Wójta Gminy Marka Wojtasa oraz Radnego Rady Gminy w Pawłowie – Tomasza Ziewca. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus.