logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

Author: Piotr Maj

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie realizuje projekt „Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej, która pomocna nam będzie do opracowania diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego społeczności gminy Pawłów.

Poszukiwanie starych zdjęć, wspomnień, ciekawych historii czy dokumentów życia codziennego oraz ich digitalizacja, a także ciekawe warsztaty dziennikarskie i redagowanie własnej strony internetowej to elementy najnowszego partnerskiego projektu „Archiwum Społeczne z Plusem” Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie i Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus. Projekt „Archiwum Społeczne z Plusem” realizowany jest w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Grupę projektową tworzy młodzież w wieku od 14 do 18...

Młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie wzbogaciła się o nowe stroje do tańców narodowych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Gmina Pawłów Plus, Urząd Gminy w Pawłowie pozyskał środki na realizację projektu „Tradycja swój strój nosi” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017”.