logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

Inicjatywy lokalne wybrane. Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +

Inicjatywy lokalne wybrane. Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +

Kurs tańca nowoczesnego, warsztaty muzyki etnicznej, beatbox-u, festiwal kolorów, utworzenie teatru międzypokoleniowego, zajęcia wokalne, zbieranie historii, warsztaty zielarskie, rzeźbiarskie, lepienia z gliny i kulinarne to inicjatywy lokalne, które rekomendowane zostały do dofinansowania w ramach konkursu „Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2018”.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie zakończył ocenę wniosków na inicjatywy lokalne w konkursie „Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +”. W terminie składania ofert wpłynęło 6 inicjatyw na łączną kwotę ponad 23 tys. złotych. Formalnej oceny wniosków dokonali pracownicy GOKSiR: Alicja Imiołek – dyrektor, Aneta Skrzeczyna – główna księgowa oraz Elżbieta Sławek – koordynator. Wszystkie złożone wnioski zakwalifikowane zostały do oceny merytorycznej, której dokonała komisja w składzie: Alicja Imiołek – dyrektor GOKSiR Pawłów, Piotr Maj – kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pawłowie, Marcin Sikorski – dyrektor MGCK w Bodzentynie oraz po jednym przedstawicielu spośród wnioskodawców inicjatyw lokalnych: Wojciech Bidziński, Maria Skrzeczyna, Maciej Bidziński, Michał Sokalski, Dominika Lipa oraz Monika Pocheć. Nad przebiegiem prac komisji czuwała Teresa Jankowska – animator Narodowego Centrum Kultury.

Decyzją komisji konkursowej wszystkie zgłoszone inicjatywy zostały rekomendowane do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy poszczególne inicjatywy (w kolejności od najlepszej uzyskanej oceny).

1. Kurs tańca nowoczesnego – Let’s Dance.
Grupa nieformalna planuje zorganizować warsztaty tańca nowoczesnego dla niedawno utworzonego, amatorskiego zespołu tanecznego „The Barbies” oraz chętnych uczniów od 12 do 15 lat w PSP w Szerzawach. Przewidują 20 godzin warsztatów na których nauczą się układów choreograficznych i techniki tańca nowoczesnego. Zdobyte umiejętności wykorzystają do prowadzenia zajęć tanecznych z młodszymi dziećmi kl.I-III w PSP w Szerzawach. Czas realizacji inicjatywy: od 20 sierpnia do 13 listopada. Przewidywany budżet to 3000 zł.

2. Kulturowo kolorowo – pokoloruj się na Plus
Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus planuje zorganizować zajęcia warsztatowe z zespołem Studium Instrumentów Etnicznych, warsztaty z Beatbox’u- formy rytmicznego tworzenia dźwięków, a na zakończenie Festiwal Kolorów nawiązujący do hinduistycznego święta radości i wiosny. Do udziału w warsztatach zaproszeni będą chętni mieszkańcy z całej gminy. Przewidziane jest 4 spotkania warsztatowe po 2 godziny dla ok. 15 osób. Przewidziano zapisy chętnych osób. Miejsce warsztatów GOKSiR w Pawłowie, a festiwalu plac za Urzędem Gminy w Pawłowie. Czas realizacji inicjatywy od 1 do 31 sierpnia. Przewidywany budżet inicjatywy to 4680 zł.

3. Meandry Świśliny w teatralnej opowieści mieszkańców
Grupa nieformalna planuje utworzyć amatorski teatr międzypokoleniowy przy PSP w Rzepinie. Skupi on około 20 osób (aktorów) w tym dzieci 10-12 lat, młodzież gimnazjalną i licealną oraz około 5 osób dorosłych. Osoby te nauczą się podstaw gry aktorskiej, prawidłowej dykcji, zachowania scenicznego itp. na warsztatach teatralnych. Na podstawie zebranego wcześniej materiału etnograficznego ze wsi na Świśliną czyli Rzepina, Radkowic, Jadownik uczestnicy warsztatów literackich opracują scenariusz spektaklu pt.”Rozmowy przy kądzieli”. Wyjazd do teatru i lekcja teatralna będzie konfrontacją nabytych umiejętności. Efektem finalnym będzie spektakl teatralny zaprezentowany premierowo w PSP w Rzepinie. Czas trwania inicjatywy od 1 sierpnia do 5 października. Przewidywany budżet inicjatywy to 4110 zł.

4. Ze wspólnej misy
Grupa nieformalna planuje zorganizować warsztaty zielarskie, rzeźbiarskie, lepienia z gliny i kulinarne. Miejscem warsztatów będzie Zagroda Edukacyjna i Muzeum Doliny Psarki w Tarczku. Przewidują udział około 50 osób w warsztatach-w tym połowa to dzieci do 12 roku życia. W projekt ma być zaangażowana społeczność okolicznych wsi: Tarczka, Grabkowa, Świętomarzy, Łomna i Brzezia. Warsztaty – oprócz wiedzy i umiejętności nabytych – posłużą społecznej integracji. Czas trwania od 15 września do 7 października. Efektem końcowym będzie regionalna uczta dla około 100 osób. Przewidywalny budżet inicjatywy to 5250 zł.

5. Warsztaty wokalne „do, re, mi”
Grupa nieformalna planuje zorganizować warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Trzy grupy wiekowe odbędą 12 spotkań warsztatowych: 6 w PSP w Rzepinie i 6 w pomieszczeniu OSP w Kałkowie. Łącznie 48 godz. warsztatów. Wspólne śpiewanie wpłynie integrująco na uczestników warsztatów i nauczy pracy w grupie. Pobudzi też do rodzinnego śpiewania. Czas realizacji projektu 1 sierpnia do 20 listopada 2018 r. Efektem końcowym będzie „Festiwal Piosenki Lubianej, Słuchanej, Śpiewanej-ale polskiej” w świetlicy GOKSiR w Pawłowie. Przewidywany budżet inicjatywy to 2969,38 zł.

6. ”Nasza historia – Naszą tożsamością”
Grupa nieformalna planuje przeprowadzić szeroką akcję informacyjną zachęcającą mieszkańców do zebrania i opowiedzenia historii starych fotografii dotyczących mieszkańców i wsi w których żyją: Kałkowa, Godowa, Dąbrowy. Opowieści będą dotyczyły również przedstawienia dziecięcych zabaw z czasów przed komputerowych w które zostaną zaangażowane dzieci. Dzieci posłuchają dawnych opowiadań o strachach, duchach, ale też historii prawdziwych np. jak tworzono OSP w Kałkowie. Zajęcia odbywać się będą w Pawłowskim Klubie Seniora w Kałkowie od 2 sierpnia do 9 września. Efektem końcowym będzie publikacja zebranych materiałów w formie książki – albumu „Nasza historiaNaszą tożsamością”, która zostanie zaprezentowana na Dożynkach Gminnych w dn. 9 września 2018 r. Przewidywany budżet inicjatywy to 3090,79 zł.

Fotogaleria (Piotr Maj):

 


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Udostępnij
Brak komentarzy

Napisz komentarz