logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

Podsumowanie projektu: Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +

Podsumowanie projektu: Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +

Dobiegła końca realizacja pawłowskich inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018”.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie znalazł się w elitarnym gronie 50 domów kultury w kraju, który w 2018 roku skorzystał z programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.

Projekt Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pałowie pt. „Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +” obejmował przeprowadzenie diagnozy zasobów i potencjału oraz pobudzeniu aktywności mieszkańców gminy Pawłów w obszarze kultury.

Głównym materiałem źródłowym do powstania diagnozy oraz rozpoznania inicjatyw była seria spotkań z mieszkańcami obejmującymi zasięg wszystkich miejscowości gminy Pawłów oraz badania w oparciu o ankiety internetowe.

„Diagnoza potrzeb, potencjału i możliwości społeczno – kulturalnych mieszkańców gminy Pawłów” została opracowana pod koniec maja i jest wspaniałym dokumentem obrazującym potrzeby mieszkańców gminy Pawłów w zakresie szeroko rozumianej kultury. Dokument dostępny jest na stronie internetowej GOKSiR – https://goksir.pawlow.pl.
Do 15 czerwca osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz formalne mogły składać swoje propozycje działań w obszarze kultury. Na realizację działań było ponad 23 tys. złotych. W terminie wpłynęło 6 pomysłów. Wszystkie z nich uzyskały wsparcie finansowe.

A co udało się zrealizować, a co nie? Zapraszamy do krótkiej prezentacji, każdej z inicjatyw.

Kurs tańca nowoczesnego – Let’s Dance

W Zespole Szkół w Szerzawach dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum zrealizowały inicjatywę pn. „Kurs tańca nowoczesnego – Let’s Dance”. Pomysł inicjatywy wyszedł od dziewczyn z zespołu „The Barbies”, a liderką grupy nieformalnej była Monika Skrzeczyna. Od 11 września do 13 listopada w każdy wtorek odbywały się zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorkę z Akademii Tańca w Kielcach. Zarówno dziewczęta z zespołu jak i inne dziewczyny, które zgłosiły się na kurs nauczyły się nowych układów choreograficznych tańca nowoczesnego. Rezultatem końcowym jest wzbogacenie zespołu tańca nowoczesnego „The Barbies” o nowe członkinie oraz poszerzenie ich umiejętności – opracowano 6 nowych układów tanecznych. Dziewczęta chętnie dzielą się swoją wiedzą i z zapałem ćwiczą. W najbliższych planach występy na uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

”Kulturowo kolorowo – pokoloruj się na Plus”

W okresie wakacyjnym tj. od 1 do 31 sierpnia trwała realizacja inicjatywy Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus pn. ”Kulturowo kolorowo-pokoloruj się na Plus”. Zostały przeprowadzone warsztaty muzyczne przez Studium Instrumentów Etnicznych oraz przez mistrza beatboxu Patryka Matelę. Instruktorzy przywieźli instrumenty z różnych części świata-głównie bębny afrykańskie, piszczałki, tamburyny. Ponad 15 osób uczestniczyło w 4 spotkaniach warsztatowych, na których dzieci i młodzież poznawali sztukę tworzenia dźwięku, rymizację, nawiązywali w swojej stylistyce do rodzimego folkloru świętokrzyskiego. Zajęcia były bardzo ekspresyjne, a koncert na zakończenie zgromadził rozbawioną publiczność (około 50 osób), która następnie uczestniczyła w Festiwalu Kolorów na placu przed budynkiem GOKSiR. Wszyscy bawili się świetnie tak kolorami, jak i muzyką.

”Meandry Świśliny w teatralnej opowieści mieszkańców”

Bardzo ciekawą inicjatywę zaproponowała grupa nieformalna z Rzepina z liderką Anną Rutkowską pn. ”Meandry Świśliny w teatralnej opowieści mieszkańców”. Efektem tej inicjatywy jest powstanie amatorskiego teatru międzypokoleniowego, który zrzesza dzieci, młodzież i osoby dorosłe z wiosek nad rzeką Świśliną. Młodzi „badacze” folkloru przeprowadzili wywiady etnograficzne wśród mieszkańców Świśliny, Radkowic, Rzepina czy Bronkowic, gdzie zebrali narzędzia i wyroby codziennego użytku oraz opowiadania, przyśpiewki i piosenki towarzyszące różnym wydarzeniom i pracom codziennym. Wszystko to zostało opracowane na warsztatach literackich, gdzie powstawały scenariusze przedstawień: „Rozmowy przy kądzieli” oraz „A co w tym złego, że człowiek pragnie żyć lepiej”. To ostatnie zaprezentowano na otwarciu świetlicy w PSP w Rzepinie. Młodsi i starsi skupieni wokół tworzącego się teatru uczestniczyli w dwunastogodzinnych warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów TM ”Baza Zbożowa” i Teatru „Kubuś” w Kielcach. Na podsumowanie inicjatywy młodzi aktorzy obejrzeli spektakl „Dwie wyspy” i uczestniczyli w lekcji teatralnej Teatru „Kubuś”.

„Ze wspólnej misy”

Wspaniałą aktywizacją dla dzieci i rodziców była inicjatywa „Ze wspólnej misy” grupy nieformalnej z Tarczka z liderem Michałem Sokalskim. W Zagrodzie Edukacyjnej i Muzeum Doliny Psarki odbyły się cztery spotkania warsztatowe: rzeźbiarskie, garncarskie, zielarskie i kulinarne. Wszyscy uczestnicy (udział wzięło ok. 50 osób) mogli poczuć się artystami, ponieważ dla każdego znalazło się miejsce pracy twórczej. Była to doskonała integracja mieszkańców okolicznych wsi: Grabkowa, Tarczka, Krajkowa, Szerzaw i gości z Kielc. Inicjatywa zakończyła się wspólnym gotowaniem i ucztą regionalną z udziałem wszystkich uczestników.

Warsztaty wokalne „do, re, mi”

Niezwykle rozśpiewana inicjatywa grupy nieformalnej z liderem Maciejem Bidzińskim miała miejsce w Rzepinie i Kałkowie. Piosenkarka Ewa Jach poprowadziła warsztaty wokalne „do, re, mi” z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Odbyło się 12 spotkań warsztatowych na których uczestnicy poznawali technikę emisji głosu, autoprezentacji, prawidłowego oddechu i modulacji głosu. Każdy z uczestników mógł indywidualnie uzyskać wskazówki dotyczące własnych umiejętności i talentu wokalnego. W zajęciach uczestniczyło 24 osoby spośród dzieci i młodzieży oraz około 30 dorosłych – rodzice i członkowie zespołów. Bardzo radosna atmosfera i wielkie zaangażowanie trenerki sprawiło, że kończący projekt „Festiwal Piosenki Lubianej, Słuchanej, Śpiewanej – ale polskiej” wyłowił talenty muzyczne naszej gminy. Efektem tej inicjatywy jest aktywizacja zespołu wokalnego „Nuta”, oraz większe zaangażowanie zespołów dorosłych, a także integracja międzypokoleniowa śpiewających mieszkańców gminy. Sprawdziło się powiedzenie, że muzyka i śpiew łączy ludzi!

„Nasza historia – Naszą tożsamością”

Są sukcesy, ale i porażki. Z przyczyn niezależnych od grupy inicjatywnej nie została zrealizowana jedna z inicjatyw – „Nasza historia – Naszą tożsamością”.

– Cały zespół Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie bardzo pozytywnie ocenia pracę grup inicjatywnych i realizujących projekty. Zarówno diagnoza przeprowadzona wśród mieszkańców gminy jak i realizowane inicjatywy wyłoniły kulturalnie aktywnych ludzi na ogół działających społecznie dla środowiska. Zrealizowane inicjatywy wskazują na bardzo pozytywny odbiór działań kulturalnych przez mieszkańców. Są one początkiem dalszej działalności kulturalnej we współpracy z GOKSiR jak i szkołami, czy samorządem. Bardzo dziękujemy wszystkim nieformalnym grupom inicjatywnym, a szczególnie ich liderom – mówi Alicja Imiołek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie.

 


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Udostępnij
Brak komentarzy

Napisz komentarz