logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

„Świętokrzyska droga ku wolności” z dofinansowaniem w ramach programu „Niepodległa” 2022

„Świętokrzyska droga ku wolności” z dofinansowaniem w ramach programu „Niepodległa” 2022

Partnerski projekt „Świętokrzyska droga ku wolności” uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” 2022.

15 marca Biuro Programu Niepodległa ogłosiło wyniki tegorocznego naboru Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2022. Partnerski projekt „Świętokrzyska droga ku wolności” opracowany we współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Parafii p.w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie-Godowie, Fundację San Giovanni, Stowarzyszenie „Przyjacielska Dłoń” oraz Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus uplasował się na 85 miejscu listy rankingowej i zdobył dofinansowanie w kwocie 47000 zł.

Na zdjęciu autorzy i realizatorzy partnerskiego projektu „Świętokrzyska droga ku wolności”. Od lewej: ks. Zbigniew Stanios – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, prezes Fundacji San Giovanni, proboszcz Parafii p.w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie – Godowie, Maciej Bidziński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Piotr Maj – Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus i Wojciech Bidziński – prezes Stowarzyszenia „Przyjacielska Dłoń”.

Radość ogromna bowiem do konkursu przystąpiło, aż 1512 wnioskodawców, a na swoje realizację swoich zadań dofinansowanie otrzymało zaledwie 104 z nich. Gorące podziękowania dla Pani Poseł na Sejm RP Agaty Wojtyszek za wsparcie projektu na etapie jego opracowania – mówi Maciej Bidziński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – lider projektu.

Konkurs skierowany był do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które chciały zorganizować w 2022 r. wydarzenia nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Zgodnie z założeniami programu realizowane zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Przedmiotem partnerskiego projektu jest organizacja koncertu pt. „Świętokrzyska droga ku wolności”, który odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. u stóp Golgoty Wschodu – monumentalnego pomnika upamiętniającego męczeńską ofiarę Polaków dawnych i współczesnych na drodze ku odzyskaniu Niepodległości, jak i jej zachowaniu do lat współczesnych. Golgota znajduje się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Koncert przyczyni się upowszechnienia wiedzy związanej z odzyskaniem niepodległości zarówno na poziomie lokalnym – Gminy Pawłów jak i regionalnym – województwa świętokrzyskiego, budowy pamięci zbiorowej poprzez odwołanie się do doświadczeń lokalnych i regionalnych. Szczegółowy zakres tematyczny, wybór upamiętnionych wydarzeń zostanie dokonany na podstawie opracowania historycznego i uwzględniony zostanie w opracowanym scenariuszu koncertu.

Realizację projektu rozpoczniemy od opracowania dokumentacji historycznej dotyczącej drogi Polski do odzyskania Niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego – realizacją zadania zajmą się lokalni historycy. Na podstawie dokumentacji opracowany zostanie scenariusz koncertu. Na podstawie scenariusza wybrani zostaną artyści, zespoły, orkiestra, które uświetnią koncert. Wnioskodawca zamierza zaangażować w realizację lokalną społeczność – członków zespołów ludowych, wokalno-estradowych, solistów, ale także artystów o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Projekt skierowany będzie do szerokiego grona odbiorców począwszy od młodzieży szkolnej, dorosłych oraz seniorów zainteresowanych historią Polski, historią regionu i historią lokalną. Miejsce, w którym odbędzie się koncert nie znajduje się w centrum gminy i jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – z oferty będą więc mogli skorzystać także niepełnosprawni, którzy licznie przebywają na terenie Sanktuarium – pobliskich Warsztatach Terapii Zajęciowych. Oferta jest więc skierowana do grup społecznych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych. Na realizację przedsięwzięcia pozyskaliśmy z programu „Niepodległa” 2022 r. kwotę 47 000 zł co stanowić będzie 85% wartości całego projektu – dodaje Maciej Bidziński.

Projekt „Świętokrzyska droga ku wolności” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Udostępnij
Brak komentarzy

Napisz komentarz