logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

5-lecie zespołu „Sołtyski”

5-lecie zespołu „Sołtyski”

29 października 5-lecie swojego istnienia świętował zespół folklorystyczny „Sołtyski”. Jubileusz zbiegł się w czasie również z 45-leciem pracy artystycznej Bogusława Sitka, instruktora GOKSiR w Pawłowie.

Uroczystość 5-lecia zespołu folklorystycznego „Sołtyski” oraz 45-lecia pracy artystycznej Bogusława Sitka odbyła się w Zespole Szkół w Pawłowie. Na tak znakomity Jubileusz przybyli również znakomici goście m.in.: Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm RP, Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, Andrzej Pruś – wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, Tomasz Ziewiec, który reprezentował nieobecnego marszałka Adama Jarubasa, Marek Wojtas – wójt gminy Pawłów, radni Rady Gminy w Pawłowie na czele z Henrykiem Więcławem – przewodniczącym Rady, a także dyrektorzy szkół, gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi z terenu gminy Pawłów. Nie zabrakło również zaprzyjaźnionych z Jubilatami zespołów folklorystycznych: „Szwarszowianek”, „Modrzewianek” na czele z Andrzejem Gąsiorem – wojtem gminy Nowa Słupia, „Chełmowianek” , „Skokotliwich” , „Gromady”„Kapeli Sąsiedzi”.

Uroczystość rozpoczęła i poprowadziła Alicja Imiołek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, która na początek zebranym przybliżyła historię istnienia zespołu „Sołtyski”.  Powstał on pod koniec 2011 roku z inicjatywy sołtys Szerzaw Genowefy Bies i sołtysa Trzeszkowa Wojciecha Jóźwika, a główny trzon zespołu stanowią sołtyski i sołtysi z terenu gminy. Zespół ćwiczy w świetlicy GOKSiR, korzysta z elementów strojów ludowych oraz pomocy instruktora Bogusława Sitka. W repertuarze ma świętokrzyskie pieśni i melodie ludowe oraz piosenki biesiadne. Zespół „Sołtyski” posiada własną kapelę i jest często zapraszany  dla uświetnienia lokalnych uroczystości, a nawet wesel. Bardzo często reprezentuje również gminę Pawłów poza jej granicami.

Następnie głos zabierali kolejno: Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm RP, Andrzej Pruś – wiceprzewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, Marek Wojtas – wójt gminy Pawłów, Henryk Więcław – przewodniczący rady gminy w Pawłowie. Wszyscy życzyli zespołowi wszystkiego co najlepsze, wielu kolejnych lat tak wspaniałej twórczości. Wszyscy przekazali również zespołowi drobne upominki.

Następnie zebrani podziękowali Bogusławowi Sitkowi, niekwestionowanemu znawcy i animatorowi folkloru świętokrzyskiego,  wieloletniemu instruktorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie. który w tym roku obchodzi 45-lecie pracy artystycznej. Były podziękowania, kwiaty, upominki.

Uroczystość zakończyła wspólna zabawa taneczna, oczywiście przy muzyce ludowej, granej i śpiewanej przez obecne zespoły.

Brak komentarzy

Napisz komentarz