logo
Zachęcamy do kontaktu

41 272 18 78

kultura@pawlow.pl

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

41 272 18 78

Pawłów 45, 27-225 Pawłów

Góra

GOKSiR wybuduje obiekt kultury w miejscowości Nieczulice

GOKSiR wybuduje obiekt kultury w miejscowości Nieczulice

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa obiektu kultury w miejscowości Nieczulice”. Projekt ten obejmuje budowę budynku GOKSiR – filia w Nieczulicach wraz z instalacją wod-kan., c.o., elektr., gazu wraz z instalacjami ziemną gazową i WLZ na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 143/4, położonej w miejscowości Nieczulice.

Zaprojektowany budynek to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z obniżonym poziomem dla sali zabaw. Budynek składa się z 12 pomieszczeń: wiatrołapu umożliwiającego dostęp do dwóch odrębnych świetlic (możliwość prowadzenia dwóch typów zajęć zorganizowanych), przedsionków, pomieszczeń porządkowych oraz dużej sali zabaw do której istnieje możliwość wwiezienia różnego typu sprzętu zabawowego. Zaprojektowano również toalety ogólnodostępne w każdej części budynku.

Budynek zaprojektowano w celu zapewniania mieszkańcom miejsca spotkań i zebrań wiejskich, rozwoju kulturalnego oraz możliwości rekreacji. Obiekt dostępny będzie w całości dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano więc podjazd dla wózków inwalidzkich oraz dostosowano dla potrzeb niepełnosprawnych toalety. Na terenie obiektu brak barier architektonicznych. Obiekt objęty opracowaniem zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących obiekt:

  1. Powierzchnia zabudowy: 350,55m2
  2. Powierzchnia użytkowa: 298,66m2
  3. Powierzchnia podestów/podjazdu dla niepełnosprawnych 17,61m2
  4. Powierzchnia całkowita: 368,16m2
  5. Kubatura brutto: 1402,20m3
  6. Wysokość linii okapowej (przed wejściem do budynku) n. p. t 3,71m
  7. Wysokość kalenicy głównej (przed wejściem do budynku) n. p. t.: 7,28m
  8. Nachylenie połaci dachu: 25o

Planowany termin zakończenia zadania to 30.11.2020r.

Na chwilę obecną trwa postępowanie celem wyboru Wykonawcy robót.

Operacja pod nazwą: „Budowa obiektu kultury w miejscowości Nieczulice” mająca na celu stworzenie oferty kulturalnej i aktywizacji mieszkańców miejscowości Nieczulice dofinansowana jest ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pomoc przyznana dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”).

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi inwestycji można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie: https://bip.pawlow.pl/index.php?c=article&id=768

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Udostępnij
Brak komentarzy

Napisz komentarz